Årsmøte 2019

Til andelseierne i Skullerudhagen Borettslag


Ordinær generalforsamling 2019
Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Skullerudhagen Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

9. april 2019. kl 17.30
I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.
Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 4. mars 2019.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:
- gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
- formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget.

Forslag sendes til styreleder i Skullerudhagen Borettslag
Erik Rolf Bakke
Skullerudskogen 9
1188 Oslo

Til andelseierne i Skullerudhagen Borettslag


Ordinær generalforsamling 2019
Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Skullerudhagen Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

9. april 2019.
I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.
Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 4. mars 2019.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:
- gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
- formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget.

Forslag sendes til styreleder i Skullerudhagen Borettslag
Erik Rolf Bakke
Skullerudskogen 9
1188 Oslo

Eventuelt per e-post: skullerudhagen@styrerommet.net

Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;