Innmelding av mobiltelefonnr for åpning av garasjeporten

Informasjon som skal fylles ut er: 1) Mobiltlf.nr. 2) Hvem som eier/bruker den og 3) hvilken relasjon eieren av telefonen har til beboeren(e).

Skriv inn tegnene nedenfor captcha

;