Betaling for leie av lokaler

Av Kirsten Kristiansen 13.02.2018

Betaling gjelder for leie av Hundvåg Ring 1 sitt selskapslokale Styrerommet. Det vil bli tilsendt kvittering for betaling pr. SMS. Reservasjon av Styrerommet er bekreftet etter leietakeren har levert utleieavtale og borettslaget har mottatt betaling. Vi minner om at leietakeren kan bli fakturert for kostnader påløpt ved erstatning eller reparasjon ved skade på borettslagets lokaler og/eller løsøre (se utleieavtalen).


Leie av lokaler (per dag)

Pris Antall Total
Antall må være større enn 0
Det er kun mulig å betale maksimalt 5000 kr, igjennom ViaOBOS løsningen

Bestiller

;