Beboermøte på Grendehuset den 9. oktober 2018 kl 19.00

Til Alle beboere i Åslandhellinga 2-118.

Da er det klart til beboermøte på Grendehuset den 9. oktober 2018 kl 19.00.

Agenda for møte er i første rekke byggekomitéens rapport og hvilke
konsekvenser dette vil få for husleia i borettslaget.

Punkt nummer to er økningen av el biler i borettslaget og de utfordringer dette
gir. Styret ser at kostnadene ved dette er økende og vi må ta noen grep for å få
orden på dette. Det er viktig at vi her får finansiert dette både på kort og lang
sikt. Dette må også inn i prosjektet garasjer og vi anbefaler å sette ned en liten
gruppe som kan ta på seg å få orden på dette. Og her må vi se både
rehabilitering og oppgradering av strømnettet i garasjene som et prosjekt.

Styret svarer tilslutt på spørsmål som er ønsket stilt på beboermøte.

Vennlig hilsen
Styret
Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;