Søknad om leie av velferdslokale (Storstua i Lindebergåsen 15)

Leiesum er fastsatt til kr 1.400,- som betales på forhånd til bankkonto: 0536 1123397.
Ved utlån av nøkler betales et depositum på kr 1 000,- i kontanter.
(Ved evt. skade, hvor skaden er større enn depositum, er leietaker ansvarlig for å
erstatte skaden).
Leietaker plikter å følge «Instruks for bruk av Storstua»
Storstua kan kun leies av beboere i Skjønhaug og Reistad borettslag

Skriv inn tegnene nedenfor
captcha
;