Søknad om leie av velferdslokale (Storstua i Lindebergåsen 15)

Leiesum er fastsatt til kr 3000 inkludert vask,- som betales på forhånd til bankkonto: 0536 1123397.
.
(Ved evt. skade, hvor skaden er større enn depositum, er leietaker ansvarlig for å
erstatte skaden).
Leietaker plikter å følge «Instruks for bruk av Storstua»
Storstua kan kun leies av beboere i Skjønhaug og Reistad borettslag

Velferdslokalet vil foreløpig ikke leies ut før tidligst januar 2022.


Skriv inn tegnene nedenfor
captcha
;