Søk om ekstra parkeringsplass ute

07.05.2020

Jeg er gjort kjent med at leie for parkeringsplassen for tiden er kr 300,- pr mnd og at leien betales over giro for felleskostnader. I tillegg kommer et engangs etableringsgebyr til OBOS på kr 732,- Jeg er kjent med at oppsigelsesfristen er èn måned fra og med første månedsskifte etter at oppsigelse er varslet borettslaget. Jeg er videre kjent med parkeringsbestemmelsene i borettslaget. Ved tildeling av parkeringstillatelse vil styret legge inn elektronisk. Det er mulig å ha flere bil nr på samme leie plass. Parkeringsplassene er nedenfor Lindebergåsen nr 5. Ved oppsigelse av ekstra parkeringsplass skall den sendes til skjonhaug@styrerommet.net

Skriv inn tegnene nedenfor captcha

;