Informasjon fra styret

BYGGEPROSJEKT - Lavransvei 1 B
Etter å ha etterspurt opplysninger om framdrift, ble det fredag den 24.3. opplyst fra utbygger
Lars Håvi, Cura eiendom følgende:

Uke 13 Nabovarsling av prosjekt
Dette går til alle berørte naboer og kommentarfrist er 14 dager fra mottatt varsel. Varselet inneholder situasjonsplan, fasader, utenomhus etc.
Uke 15/16 Innsendelse av søknad om rammetillatelse.
Denne søknaden går til Plan- og bygningsetaten og har 12 ukers behandlingsfrist. Eventuelle kommentarer fra dere i Smalvollskogen borettslag sendes til ansvarlig søker.

Informasjonsmøte avholdes onsdag 5. april kl. 18:00 på Tveita skole, matsalen.

Styret i Smalvollskogen brl
Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;