Angående rydding/opp pussing

Det er ikke tillat å sette innleide avfalls sekker /conteinere på våre grøntarealer , foran inngangspartier eller innkjøringer .Trenger dere tips og råd ta kontakt med vaktmester.
Gjelder også avfall etter opp pussing som f.eks kjøkken , møbler osv....dette skal heller ikke hensettes i kjeller/ loft.
Det er forbudt å kaste gjenstander ut fra veranda .
Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;