Rundskriv februar 2018

Her kan du lese det nyeste rundskrivet, som forøvrig alle beboere ha fått på papir i postkassene sine.

Til alle beboere i Brekkelia Borettslag, februar 2018. Godt nytt år!

 

I år har vi valgt å ikke øke fellesutgiftene! De siste årene har de økt 3-5 % fra januar.

NORSK BRANNVERN kommer på årlig befaring til ALLE LEILIGHETENE mandag

26. februar og torsdag 1. mars mellom kl.17 og kl.21. Hvis du ikke er hjemme da, kommer de tirsdag 6.mars mellom kl. 17 og kl. 21. Besøket tar ca. 10 minutter. De vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre kontroller. Teste, samt byttet batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Følg med på informasjon på oppslagstavlen.

 

GENERALFORSAMLING OG BEBOERMØTE

Tirsdag 22. mai kl. 18 i Korsvoll Menighetshus, Tåsenveien 121

Innkalling og saksliste kommer i et eget hefte i postkassen din.

Vi oppfordrer alle til å møte. 

 

FRED OG RO

Snekkerarbeid/ banking/boring eller andre høylytte aktiviteter som sjenerer naboene

skal kun foregå mellom kl. 8 – 22 på hverdager, ikke etter kl. 17 på

lørdager og ikke i det hele tatt på Søndager og helligdager.

Naboene må ikke forstyrres unødig mellom kl. 23 og 06.30, på lørdager og

høytidsdager etter kl. 24 bør man vise særlig varsomhet. Hvis det ved spesielle

anledninger skal holdes selskaper utover kl. 24, bør naboene varsles på forhånd.

Det varsles også ved støyende arbeider med varighet utover en time, til egen oppgang og nabooppganger. Husk at det er svært lydt mellom leilighetene! 

 

HUSDYR

Dyrehold er tillatt i borettslaget, men dyr som sjenerer andre leieboere må fjernes etter styrets anmodning. Hunder MÅ føres i bånd på borettslagets område.

Vi minner om at hunder holdes unna markterrassene og at det brukes hundeposer - som kastes på egnet sted.

 

UTLEIE

Hvis du skal leie ut leiligheten din, er hovedregelen at du selv skal ha bodd der ett av de to siste årene og at du kan leie ut maks 3 år. Videre er det viktig å ha styrets godkjenning for fremleie FØR du leier ut.

Borettslaget følger Lov om Borettslag når det gjelder utleie av leiligheter.

Kontakt OBOS tlf. 02333, hvis du ønsker å leie ut leiligheten din.

Nye postkasseskilt bestilles hos www.skiltservice.com

Ringeklokkeskilt er gratis og du bestiller det her: brekkelia.borettslag@gmail.com

 

RØYKING

Husk at det er røyking forbudt foran inngangspartiene eller på markterrassene. Det er tillatt å røyke på grillplassene våre. Der står det askebegre.

Sneiper og snusposer kastes på egnet sted, ikke på bakken! Ukentlig blir det plukket opp mye av det. Minn gjerne gjester og håndverkere om det samme. 

 

Hilsen styret i Brekkelia Borettslag Hjemmeside: brekkelia.com

Facebook: Brekkelia Borettslag Beboere Meld deg gjerne inn!

Mobil: 415 72 075 Mail: brekkelia.borettslag@gmail.com

 

Vaktmester: Mobil: 922 84 255 Mail: vaktmester.brekkelia@gmail.com