Parkering

Parkering på Brekkelia borettslags område er regulert med parkeringskort og garasjeplasser.

Det er to parkeringområder som tilhører borettsalget:

  • Ved innkjøring fra Maridalsveien mot Brekkelia 3 og 5. Høyre side av parkeringsplassen på merkede plasser:

obs: Venstre side tilhører våre naboer i Huseierlaget. Der har man IKKE lov til å parkere!!

  • Ved innkjøring fra Frysjaveien, i bakken opp mot Frysjaveien 10:

Her er det varmekabler i bakken.

Egen parkeringsplass for MC/Moped

Egen parkeringsplass for MC/Moped finner du innerst i hjørnet på høyre siden på parkeringsplassen med innkjøring fra Maridalsveien mot Brekkelia 3 og 5.

 

Parkeringsbestemmelsene for parkeringsplassene tilhørende borettslaget:

Det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmerkede plasser. Se skilt ved innkjøringen til Brekkelia.

Parkeringsplass for personer med funksjonsnedsettelse

Det er en plass ved Brekkelia 3. Denne er merket med eget skilt.

Parkeringskort

Parkeringskort er kun til salgs til beboere uten garasjeplass og det selges kun ett kort til hver leilighet.

Obs: Parkeringskortet skal alltid ligge godt synlig i kjøretøyets frontrute slik at det er lett synlig ved kontroll. Manglende p-kort kan medføre kontrollavgift og / eller borttauing av kjøretøyet.

Parkeringskort gjelder fra 15.11 til 15.11 hvert år.

Det settes opp informasjon om salg av parkeringskort.

Dette kan kjøpes i vaktmestergarasjen vis a vis Brekkelia 5 E på oppsatt dato.

Pris på parkeringskort er 500,- for 1 år.

Hvis du ønsker å kjøpe parkeringskort etter salgskvelden, send en e- post til brekkelia.borettslag@gmail.com.

Garasjeplass

Det kan søkes om garasjeplass via garasjelagets leder; Brede Bergskaug. E-post: bergskaug@gmail.com, mobil : 400 00 430

Evt. legge et brev i Garasjelagets postkasse utenfor Brekkelia 5 A.