Endret: 26 feb 2017     Opprettet: 22 feb 2016

Brannvern, brannslukningsutstyr og røykvarslere

Styret i Brekkelia er opptatt av brannvern og vi ønsker at alle i borettslaget skal føle seg trygge. Vi har en avtale med Norsk Brannvern.

Februar 2017 har Norsk Brannvern vært på befaring til alle leilighetene i borettslaget.
De har foretatt en kartlegging av brannsikkerheten, tatt en enkel kontroll av brannslokningsapparater, testet røykvarslere og byttet batteri i røykvarslere.
Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt sikkerhet for alle beboere.

 

Til informasjon: Hverken vaktmester eller styret i borettslaget har ekstranøkler til leilighetene. Det er kun politi og brann- og redningsetaten som har lov til å gå inn i leilighetene. De bryter de seg inn når det er nødvendig.