Endret: 9 nov 2017     Opprettet: 24 aug 2017

Angående parkering i Brekkelia borettslag

I Brekkelia er det parkering forbudt utenom oppmerkede plasser.  Se skilt ved innkjøringene til Brekkelia og Frysjaveien 10.

Det er PARKERING FORBUDT utenfor leilighetene hele døgnet! Det er kun lov til av- og pålessing. Det er parkering forbudt bl.a. pga utrykningskjøretøy skal kunne komme fram. I tillegg blir det mye støy og eksos rett foran vinduene til beboerne i 1. Etg. Vi minner også om at det er parkering forbudt foran våre vaktmestergarasjer / vaktmesterens verksted.

Aker P- drift kommer nå til å følge opp reglene i større grad og man risikerer bot hvis man parkerer utenom oppmerkede plasser. Oslo kommune gir også bøter til feilparkerte biler i Brekkelia.