15 mai 2018

Viktig informasjon om brannvern i Brekkelia borettslag, mai 2018

Styret er svært opptatt av at beboere skal føle seg trygge i borettslaget.

Hvert år kommer Norsk Brannvern på besøk til alle. Det blir gitt beskjed i god tid når de kommer på oppslag, hjemmesiden brekkelia.com og på Facebookgruppen Brekkelia Borettslag Beboere. Norsk Brannvern foretar kartlegging av brannsikkerheten og utfører enkle kontroller. De tester og bytter batterier i røykvarslere og utfører kontroller av brannslukkere. Dette er en del av styrets systematiske HMS- arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Etter den årlige runden, får styret en grundig kontroll-rapport fra Norsk Brannvern. 

Det var dessverre mange som ikke var hjemme i 2018. Det er mange som ikke lukker opp selv om Norsk Brannvern hører det er folk hjemme. I år var det 25% av beboerene som ikke var hjemme eller ikke lukket opp!  Det er veldig viktig at ALLE beboere tar i mot Norsk Brannvern når de kommer. 

I rapporten står det at søppel, papp, ved, malingsutstyr, propanflasker, madrasser og annet er lagret under trappene eller på fellesområder.  Det er bildedokumentasjon i rapporten. 

Det skal ikke oppbevares noe under trappene. 

 

I andre borettslag i Oslo har uvedkommende kommet seg inn og satt fyr på diverse i trapperom. Det ønsker vi ikke i Brekkelia! 

Det er ikke lov å oppbevare noe annet enn sykler eller barnevogner i kjellere.

Norsk Brannvern påpeker også at noen sikringsskap er åpne. 

 

DET ER SVÆRT VIKTIG AT ALLE:

  • holder sikringsskap lukket og låst.
  • monterer røykvarsler i taket hvis den ikke er montert.
  • ikke oppbevarer noe under trappene, i oppgangene eller på fellesområder.
  • beboere sørger for at leilighetene har godkjente røykvarslere og brannslokningsapparat. Det er borettslagets eiendom og skal følge leiligheten ved evt. salg.
  • vet hvor rømningsveien er. HUSK: ved evt..brann: du må IKKE rømme gjennom røykfylte rom. Hold deg i egen branncelle (leilighet) eller bruk annen evakueringsvei.
  • leser branninstruksen ved inngangsdøren.
  • tar imot Norsk Brannvern på neste runde i 2019.

 

 

TIL BEBOERE MED MARKTERRASSE 

Det må være en 60 cm åpning ytterst på markterrassen på grunn av tilgjengelighet for brannslanger og brannstigen ved evt. brann. Dette er eneste rømningsvei for mange beboere.

Hindringer i rømningsveien kan sinke brannvesenet og få store konsekvenser for redning av beboere.

——————————————————————————————

Minner om generalforsamling og beboermøte tirsdag 22. mai kl. 18.

Innkalling og sakspapirer har allerede kommet i posten.

 

Hilsen styret i Brekkelia Borettslag

Hjemmeside: brekkelia.com

Facebook: Brekkelia Borettslag Beboere Meld deg gjerne inn!

Mobil: 415 72 075 Mail: brekkelia.borettslag@gmail.com