Endret: 2 okt 2016     Opprettet: 22 feb 2016

Elektrisk utstyr

Andelseier plikter til enhver tid å holde elektrisk utstyr i den enkelte boenhet i orden etter gjeldende lover og forskrifter.