Regelmessig Kontroll og ettersyn i leilighetene

For å sikre at alle tekniske anlegg i leilighetene virker optimalt anbefales at hver beboer jevnlig utfører kontroll og ettersyn.

Rengjøring av sluk på bad

Slukene bør rengjøres to ganger årlig.

Sluket renses ved at risten fjernes, og vannlåsen løftes rett opp ved hjelp av håndtaket på toppen. Etter rengjøring trykkes den tilbake på plass. Vær da nøye med at vannlåsen med gummiring kommer riktig på plass

Jordfeilbrytere i sikringsskap

For å fungere sikkert bør jordfeilbryterne i sikringsskapet testes en gang i året. Dette gjøres ved at man trykker på den svarte knappet på toppen av hver enkelt jordfeilbryter, slik at strømmen brytes (og bryteren slår ned). Deretter slår man på bryteren igjen.