Endret: 25 apr 2017     Opprettet: 1 mai 2014

Lading av hybrid- eller el-bil

Det henvises til ordensreglenes kapittel 8:

"Bruk av strøm for ladning av hybrid- eller el. biler i garasjeanlegget skal varsles styret. Strømbruk belastes eier etter faste satser, som Styret til en hver tid fastsetter."

Sats for ladning er pr dags dato: kr 100.- pr måned.