16 jun 2015

Avregning for vann, kloakk, varmtvann og fjernvarme fra Techem.

I forbindelse med avregning fra Techem er det kommet en del spørsmål om denne.

Vi vil her forsøke å gi en orientering om årets avregning.

I årets avregning er alle ovennevnte poster med i motsetning til tidligere hvor vann ut (kloakk) ikke var med.

1. Varme . Her fremkommer deres forbruk av totalforbruket multiplisert med pris pr. enhet.

2. Varmtvann . Her fremkommer den prisen pr. enhet fjernvarme som benyttes til varmtvann multiplisert med vannforbruk til varmtvann.

3. Kaldtvann . Dette er summen av vann som forbrukes i leiligheten. Her beregnes vann inn og vann ut (kloakk). I 2014 kostet vann inn kr. 22,31 og vann ut (kloakk) kr. 22,74. Det gir kr. 56,315 inkl. mva. som multipliseres med antall forbrukte m3.

4. Grunnen til at det er forandringer fra 2013 til 2014, er at vann ut (kloakk) ikke var med i beregningene for 2013, samt at vannmengden til varmtvann var uteblitt på kaltvannforbruk og at mva. på kaltvannforbruk var uteglemt i avregningen fra Inergi som firmaet Techem het tidligere. Alle feilene ved tidligere avregninger er nå rettet opp, og alle målerne i leilighetene fungerer i h.h. til informasjon fra Techem.

5. Avregningen for fremtiden vil bli tilpasset de forskjellige leilighetene ved at fjorårets forbruk danner grunnlag for neste års avregning. Hver leilighet vil da betale forrige års forbruk + 5% for å ta høyde for eventuell prisstigning. Leilighetene blir da belastet med 1/12 av dette beløpet pr. mnd.

Kolbotn 15. 06.2015

Sameiet Kolbotnveien 42-44

Styret.