Energiavregning – hvem, hva, hvordan?

Vi har avtale med Techem om leveranse av energiservicetjenester, dvs måling og avlesning av fjernvarme og forbruk av varmtvann i den enkelte boenhet. Avtalen går ut på at OBOS fakturerer den enkelte beboer a konto på vegne av Techem sammen med ordinær innkreving av felleskostnader. Techem avregner faktisk energiforbruk pr år/ pr kvartal mot innkrevd akontobeløp. Avregning og evt. justering av akontobeløp skjer årlig / kvartalsvis og fremkommer på fakturaen for felleskostnader.

Hvordan kan jeg følge med på mitt forbruk?
På Techem sin beboerportal: https://tenantportal.techem.no blir avregningen med oversikt over forbruket gjort tilgjengelig for beboer. Det er styret i boligselskapet som sørger for at eierne får tilgang til portalen.

Hvem kontakter jeg når jeg har spørsmål?
For spørsmål om beboerportal, fastsatt à konto, avregning, samt innhenting av målerdata i forbindelse med eierskifte, kontakt Techem på: Telefon 22 02 14 59, kl 09.00 – 14.00 på hverdager, eller e-post: kundeservice@techem.no

Hva gjør jeg hvis jeg skal selge?
Ved salg av boligen må kjøper/selger lese av måler og selv sende inn avlesningsskjema til Techem Norge AS.

Du finner skjemaet som kan lastes ned fra Techem sine sider http://www.techem.no For spørsmål om innhenting av målerdata i forbindelse med eierskifte, kontakt Techem på: Telefon 22 02 14 59, kl 09.00 – 14.00 på hverdager, eller e-post: kundeservice@techem.no