14 nov 2013

Info fra Selvvaag 13. november 2013

Som kjent så starter vi neste uke med rehabilitering/oppussing av balkonger/fasader/rekkverk.

Fra Mandag 18 november vil arbeidene starte på siden som vender mot hovedveien vedr. arbeider på balkongene.

Balkongrekkverk vil bli fjernet, med den følge at balkongdøren fysisk må stenges, slik at det ikke vil være mulig og åpne den. Dette for deres egen sikkerhet, det vil også bli satt opp plast foran alle vinduer, slik at betongstøv ikke trenger inn i leiligheter. Ber om at den ikke stikkes hull på/fjernes, følgen er at deres leilighet blir nedstøvet.

Vi vil så langt det er praktisk mulig, prøve og lage det slik at balkongdøren kan åpnes på gløtt, for lufting. Vi tar ikke noe ansvar for evt støv som kommer inn under evt. lufting.

På balkongdekkene må evt. fliser på gulv fjernes, for og sikre at vann ikke trenger ned i konstruksjonen, med de skader som det påfører armering/betong.

Det vil etter behandling av balkongdekke , bli lagt ett belegg som membran, som vil holde vann unna betongen, dette for å sikre konstruksjonen.

Maler vil starte med oppmaling av vegger/vinduer på inngangssiden, her bes beboere om og være forsiktige ved bruk av balkonger, da vegger/vinduer kan være nymalt.

Minner samtidig om at det er forbudt og klatre i stillas.

Ber dere som har husdyr om og holde disse innendørs i byggeperioden.

Fremdriftsplan for de neste 3 uker vil bli hengt opp medio uke 47

Er det øvrige spml. så kan jeg nås på mail: rgr@selvaag.no Evt tlf. 902 42 201 mellom kl 0700-1600 man-fredag

Dette til alles orientering.

Med vennlig hilsen

Ronny Granli

Byggeleder Selvaag Prosjekt AS

Adr: Lørenvangen 22 | Pb 544 Løren | N-0580 Oslo

Tel: + 47 23 13 70 00 | Mob: + 47 902 42 201