Renovering av baderom

Regler for renovering av baderom

Når man skal modernisere et bad, vil man ofte ha behov for å skifte sluk og rør - dette er søknadspliktig til styret. Alle forhold som griper inn i brannskillende konstruksjoner og/eller bærende konstruksjoner krever byggesøknad.

For membran tetting rørarbeider og elektriker må man bruke godkjent håndverker og ha dukumentasjon på arbeidet.

Denne dukumentasjonen skal styret ha i tilfelle senere komplikasjoner.

Følges ikke dette vil det kunne få store økonomiske konsekvenser for beboeren.