Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 4 mar 2015

Nytt fra styret Vår 2014 Dugnad

D U G N A D

Årets dugnad gjennomføres for både rekkehus og terrasseblokker

på borettslagets område – onsdag 7. mai med oppstart kl 17:30.

Det blir satt frem koster, raker, spader, søppelsekker osv. ved ballbanen. Vi henter det utstyret vi trenger og setter det tilbake

etter endt bruk.

Vaktmester’n har allerede begynt å gjøre det fint rundt oss, men vi prøver å bidra de stedene det er behov.

Etter endt dugnad blir det servert drikke og grillpølser til alle store

og små på ballbanen.

Det blir plassert ut en stor container ved ballbanen noen dager i forkant, denne kan man benytte frem til dugnaden.

Vel Møtt

Styret