Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 24 aug 2015

Nytt fra styret Mai 2015

Informasjon fra styret Oslo, 29.05.2015

Status vindusutskifting og leilighetsdører

Det går mot slutten av vindusutskifting for terrasseblokkene, og det har kommet mange positive og hyggelige tilbakemeldinger, tross mye støv. I løpet av halvannen uke skal de være ferdige med nr 22, som siste oppgang. Leilighetsdørene vil som tidligere informert, bli skiftet i siste halvdel av august. Det er noen få kjøkkenvinduer i de lave blokkene som entreprenøren dessverre har bestilt feil, disse vil også bli satt inn i august som leilighetsdørene. Nærmere informasjon vil bli gitt.

Utskifting av vinduer i rekkehusene har nylig startet, og det viser seg beklageligvis at det er levert en del feil vinduer til det største soverommet (det rommet med 3 vinduer som ligger i 2 etasje). Entreprenøren har gjort en feil i bestillingen til NorDan, og vi har derfor fått levert feil vinduer. Dette må dessverre bestilles på nytt og med ferietiden som står for tur – vil ikke de nye vinduene bli montert inn før i siste halvdel av august. De det gjelder vil motta et eget skriv fra entreprenør DVS.

Alle i rekkehusene skal ha mottatt veiledende fremdriftsplan i postkassen, som viser hvilke hus som får besøk til hvilken tid. Det kan forekomme noen korrigeringer, men alle vil motta skriv med korrekt dato og informasjon ca 1 uke før entreprenøren skal inn i deres leilighet. Deretter påminnelse 2 dager før de ankommer. Vi håper alle bestreber seg slik at de kommer inn i det enkelte hus. Snakk eventuelt med DVS eller vaktmester om det er behov for å avlevere nøkler. DVS demonterer markiser og utvendige persienner dersom dette er montert slik at det er i veien ved utskifting av vinduene. Dersom noen ikke ønsker dette remontert etter at vinduene er skiftet, si ifra direkte til DVS ved demontering.

Om man bestiller ny solskjerming, må man avtale montering direkte med leverandør av disse.

Erfaring viser at det blir en del fint støv under utskifting av vinduer, så det anbefales å tildekke mest mulig møbler med plast.

Evalueringsskjemaet som alle mottar fra DVS når arbeidene er sluttført i deres leilighet/hus, ønskes returnert i utfylt stand i styrets postkasse utenfor styrerommet ved nr 14.

Det er viktig at man tar seg tid til å fylle ut dette , også om man ikke har noe å bemerke. Det er kun evaluering av vindusutskiftingen som skal skrives på her.

Vi forsøker å oppdatere facebook-siden til starveien borettslag fortløpende, så om du er på facebook, følg gjerne med her; facebook.com/starveien

Tilbud på nye markiser for rekkehusene

Forrige uke mottok alle i rekkehusene et tilbudsskriv fra Markisemannen på utvendig solskjerming. Dette et tilbud til de som ønsker å bytte ut gamle markiser/persienner ved vindusutskiftingen. Beboer må selv kontakte Markisemannen om dette skulle være interessant.

Container til diverse avfall – fjernes fra august

Vi beklager at vi nå ser oss nødt til å fjerne container ved barnehagen fra 1. august, hvor man har hatt mulighet for å kaste diverse avfall. Som informert i tidligere informasjonsskriv, blir det kastet mye som ikke har noe i denne containeren å gjøre. Dette påfører borettslaget høye gebyrer i måneden. Den senere tiden har det blitt kastet TV, PC, annet elektrisk, båtmotor, malingsspann, dekk/felger osv. I tillegg settes mye på utsiden av containeren.

Containeren vil bli plassert ved traktorgarasjen inntil videre, slik at vaktmester har et sted å gjøre av søppel og avfall han trenger og bli kvitt. Beboerne har i utgangspunktet ikke tilgang til containeren lenger, men har anledning til å kaste hageavfall i denne. Dette gjøres ved at Ronny hver mandag i sommerhalvåret vil kjøre gjennom borettslaget og plukke opp sekker som står plassert ved oppgang/gangvei - merket med husnummer. Han tar kun med sekker med hageavfall (planter, gress og busker).

Det vil bestilles stor container for all type avfall ca 1 gang i kvartalet, denne plasseres ved ballbanen. Dette blir i tillegg til dugnads- og juletrecontainer. Utover dette henviser vi til Haraldrud gjenbruksstasjon på Brobekk, eller andre gjenbruksstasjoner hvor det stort sett er gratis for privatpersoner å avlevere avfall.

Starveien borettslag inviterer til beboerfest lørdag 22. august

Vi planlegger en hyggelig markering av at det faktisk I år er 35. år siden borettslaget vårt ble ferdigstilt. Vi leier partytelt med bord og stoler, så sett av datoen. Uansett vær, vil dette bli gjennomført. Nærmere invitasjon og påmelding sendes ut innen kort tid.

Åpen time

Vi holder åpen time den første mandagen i hver måned (med unntak av juli og august),

på styrerommet mellom nr 14 a og b, fra kl 20.00 – 20.30. Kom gjerne innom om du ønsker en prat med oss.

Styret