Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 3 des 2013

Nye Postkasser i rekkehusene

Nye postkasser er nå på plass

Posten ønsker felles postkassestativ i rekkehusene

Posten ønsket en løsning hvor de får samlet postkassene i rekkehusene på felles stativer i ytterkant av gangveiene. Dette da de ikke behøver å kjøre i gjennom borettslaget.

Dette er nå på plass, vi jobber fortsatt med noe tillpassing og opprydding rund kassene, forventet ferdig før ferien 2014