Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 4 mar 2015

Informasjon fra styret vinter 2014

Informasjon fra styret

Oslo, 10.12.2014

Brannvarslere og brannslukningsapparat

Julen nærmer seg, husk å bytte batterier i røykvarslere om dere har flere enn den borettslaget har delt ut tidligere (som holder i 10 år). Brannslukningsapparatet bør vendes noen ganger slik at pulveret ”renner” frem og tilbake. Sjekk også at manometeret står på grønt.

Mating av fugler

Vi oppfordrer alle som legger ut mat til fuglene om å tenke over hvor lett tilgjengelig dette gjøres. Ofte tiltrekker fuglematen seg også rotter og mus.

Det er et økende problem med rotter, noe vi kan forsøke å unngå med å ikke legge mat lett tilgjengelig for de. Fuglenek og nedfallsfrukt er også noe rotter liker veldig godt.

Container for juletrær

Det vil bli plassert ut container for juletrær ved ballbanen i perioden tirsdag 6. til fredag 9. januar. Denne er kun tiltenkt juletrær, andre ting blir borettslaget fakturert for.

Starveien borttslag er på facebook

For de som er interessert i å følge oss, er borettslaget medlem av facebook.

Styret