Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 4 mar 2015

Informasjon fra styret Vinter 2014

Informasjon fra styret

Oslo, 10.01.2014

Vaktmester er tilbake i arbeid

Ronny er nå friskmeldt og tilbake i fult arbeid.

Navneskilt på postkassene i rekkehusene

Minner for ordens skyld om at vi vil bruke etternavn + husnummer, som fremkommer i eierlistene til Obos på de nye postkasseskiltene.

Dersom noen ønsker annet etternavn enn hva som fremkommer på eierlistene til Obos, må vi ha rask tilbakemelding. Legg da informasjon i postkassen vår utenfor styrerommet ved nr 14 – innen torsdag 16. januar 2014.

Husk at det er kildesortering

Oppfordrer alle til å tenke over hva som kastes i våre søppelrom og containere. Vi blir fakturert for annet avfall, enn hva som hører hjemme i disse beholderne.

Dette skal kastes i våre søppelrom og containere:

Grønne poser: matavfall

Blå poser: plastemballasje

Vanlige poser: diverse restavfall

Papir, papp og kartong: aviser, blader, drikkekartonger osv. Husk esker med fordel kan gjøres flate før de kastes.

Dette skal ikke kastes i våre søppelrom og containere:

Glass og metall: returneres i egne avfallscontainere

Farlig avfall: elektrisk avfall, batterier, maling osv returneres gjenbruksstasjonene

Vår container som står plassert vis a´ vis barnehagen (ved siden av grå garasjerekke) kan benyttes til diverse småskrot, men heller ikke her skal det kastes store møbler, elektriske artikler, bildekk/batterier, malingsspann, kjemikalier, gipsplater, brann- eller eksplosjonsfarlige materialer osv.

Om man skal kaste større ting eller store mengder, må dette fraktes til en gjenvinningsstasjon. Nærmeste for oss vil være: Haraldrud gjenbruksstasjon på Brobekk eller Lørenskog gjenvinningsstasjon.

Styret