Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 4 mar 2015

Informasjon fra styret Vår 2014

Informasjon fra styret

Starveien, 9. april 2014

Utskiftning av vinduer og terrassedører i alle boenheter

Prosjektet er noe forsinket, og vi håper og komme i gang i løpet av forsommeren. Prosjektet ledes av Obos Prosjekt, og både de og Plan og Bygg har brukt lenger tid enn beregnet. Vi har ikke valgt entreprenør enda, og vil komme tilbake med mer informasjon når det er noe nytt i saken.

Leilighetsdører i blokkene, vil bli skiftet som planlagt – nærmere informasjon kommer når vi vet mer om oppstarts tidspunkt.

Rengjøring av rekkehusene

Alle rekkehusene vil bli vasket og spylt rene, etter påske.

Oppstart er beregnet til 28. april, men det vil bli levert ut eget skriv med nærmere informasjon. Det er viktig at alle rydder vekk sittegrupper, beplantning osv til deres hus skal rengjøres, slik at det er fremkommelig for de som utføre denne jobben. Beplantning som vokser inntil panelvegger, må fjernes da dette ikke vil bli tatt hensyn til.

Som tidligere informert er dette ødeleggende for panelet.

Rengjøring og spyling av garasje

Fellesarasjen vil bli rengjort og spylt 8. og 9. mai. Det er da viktig at alle biloppstillingsplasser blir ryddet og biler blir kjørt ut før rengjøringen starter.

Det vil bli hengt opp en nærmere påminnelse i den enkelt oppgang.

styret