Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 4 mar 2015

Informasjon fra styret sommer 2014

Informasjon fra styret

Oslo, 23. juni 2014

Ferieavvikling for vaktmester

Ronny avvikler ferie fra og med torsdag 26. juni til og med søndag 20. juli.

Ferievikar skal primært tømme søppel og klippe gresset i borettslaget. Kun helt nødvendige henvendelser rettes til han, på mobil: 476 12 818.

Utskifting av dører og vinduer

Tilbudsbefaring er gjennomført og vi er nær ved å velge entreprenør til utskifting av vinduer og terrassedører, samt leilighetsdører i blokkene. Vi avventer fremdeles

Plan og Bygg som har tatt ekstra lang tid, da vi har måttet endre søknaden vår til skyvedører for samtlige enheter, da de ikke aksepterte ulike løsninger.

Etterarbeider etter 5. års befaring for rekkehusene

Styret har nylig hatt oppfølgingsmøte og befaring med Buer og Bratfoss, når det gjelder gjenstående etterarbeider. Vi avventer tilbakemelding på dette, og håper på en avsluttende sak i løpet av høsten.

Noen nyttige telefonnummer

Om det er behov for håndverker, er dette noen som kjenner til borettslaget vårt.

Rørlegger

Tore Orvei AS

Tlf: 22 323514

Mobil: 928 83 015

Elektriker

EBR Elektro AS

Tlf: 67 913282

Mobil: 928 40 708

Glassmester

Høybråten Glasservice

Tlf: 22 303070

Mobil: 906 93 095

Lås/nøkler

Eiendomssikring

Tlf: 23 288117

Generelle skader

Prosjektmester AS

Mobil: 406 43 740

Slamsuging

(tette sluk osv)

Stake og Graveservice

Tlf: 23 191680

Åpen time

Neste åpen time blir mandag 1. september, kl 20:00 – 20:30. Vi minner om at vi har postkasse utenfor styrerommet som vil bli tømt gjennom hele sommeren.