Informasjon fra styret Sommer 2012

Oslo, 20.06.2012

Ferieavvikling vaktmester

Ronny avvikler ferie i ukene 31,32 og 33.

Ferievikar Kristoffer (er ikke bosatt i borettslaget), skal primært tømme søppel og klippe gresset i borettslaget. Kun helt nødvendige henvendelser skal rettes til han, på mobil: 951 65 031.

1. års befaring av terrasseblokkene

Som nevnt i forrige informasjonsskriv skal det gjennomføres en 1. års befaring, etter rehabilitering av terrasseblokkene. Alle beboere i blokkene vil få utdelt et skjema hvor det er anledning til å komme med tilbakemeldinger på arbeidet rundt rehabiliteringen. Dette vil bli lagt i postkassene rundt 20. august, med innleveringsfrist 29. august.

5. års befaring for rekkehusene

Det er nå 5 år siden vi beiset rekkehusene, og tiden er inne for en tilbakemelding fra beboerne, før en befaring skal gjøres i august/september. Det vil også her bli levert ut et skjema rundt 20. august, med innleveringsfrist 29. august - hvor det skal tilbakemeldes status på beisearbeidet.

Fasadeendring er søknadspliktig

Vi minner om at all form for utvendig fasadeendring er søknadspliktig til styret.

Bruk av container og bortkjøring av avfall

Borettslaget har en container ved barnehagen som er til diverse avfall. Denne blir godt brukt og vi bruker en del penger på tømming av denne. Oppfordrer derfor ved oppussing/større arbeider, at man kjører bort dette til gjenvinningsstasjoner, på f.eks på Brobekk eller til Ragn-Sells på Skårer.

Noen viktige telefonnummer

Om uhellet er ute og det er behov for håndverker, er dette noen vi har benyttet og som derfor er kjent med borettslaget.

Rørlegger: Flemming Johannessen A/S - telefon: 23 37 37 70 Elektriker: Wist Mikaelsen & Gifstad A/S - telefon: 22 15 39 05 Glassmester: Høybråten glasservice - telefon: 22 30 30 70 Lås/nøkler: Eiendomssikring Alnabru – telefon: 23 28 81 17 Slamsuging: Stake og graveservice, telefon: 23 19 16 80 (tette sluk med mer)

Åpen time

Neste åpen time blir mandag 3. september, kl 20:00 – 20:30.

Hilsen

styret