Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 26 mar 2015

Informasjon fra styret Påsken 2015

Informasjon fra styret

Oslo, 25.03.2015

Status vindusutskifting og leilighetsdører.

Vi er nå i full gang med utskiftning til nye vinduer og skyvedører i terrasseblokkene. Som varslet i eget skriv fra DVS, startet arbeidene opp i uke 10.

Entreprenør DVS startet i nr 10 A, og beregner 1,5 - 2 dager per leilighet.

De har denne uken startet arbeidene i nr 14 A.

Det er hengt opp fremdriftsplan i den enkelte oppgang i blokkene, slik at man allerede nå ser når man kan forvente besøk. Det vil bli informert om når de kommer til den enkelte oppgang, med 14 dagers varsel.

Ca 2 dager før de beregner oppstart i en leilighet, blir beboer varslet ytterligere. Dette slik at man MÅ påse og være hjemme, slik at håndverkerne kommer inn. Om man ikke har anledning til å være hjemme selv, er det fullt mulig og overlevere nøkler til vaktmester eller direkte til entreprenøren. Skyvedører blir heist opp med kran, og plassert på den enkelte terrasse i forkant av oppstart. Øvrige vinduer og balkongdør til kjøkkensiden vil bæres opp.

Leilighetsdører i terrasseblokkene er forsinket og vil bli ettermontert i august. Dørene som er valgt er eggehvite. Dette valget er basert på tilbakemeldinger fra beboere, som har ytret ønske om lyse dører. Dette vil passe inn hos de fleste innvendig i leiligheten, og vil skape en lysere oppgang.

Når det gjelder det elektriske, vil DVS sørge for demontering av ledninger, stikkontakter og brytere som er montert inntil listverk rundt vinduer/dører, om dette står i veien. Beboer er selv ansvarlig for remontering etter endt arbeid. Om man trenger bistand fra elektriker, må man selv besørge og bekoste dette. Det ville vært en stor ekstrakostnad om vi skulle betalt en elektriker for å utføre dette i den enkelte leilighet. Det elektriske inntil listverk er montert etter innflytting i alle leiligheter, og er derfor i varierende grad.

Oppstart av vindusutskiftingen i rekkehusene er noe forsinket og vil først starte i mai/juni, men skal allikevel være ferdig innsatt senest 3. juli. Ytterligere informasjon og fremdriftsplan vil bli levert ut fra DVS nærmere tiden.

Etter endt utskifting av vinduer i den enkelte leilighet, mottar alle beboere et evalueringsskjema fra DVS, som det er viktig at man tar seg tid til å fylle ut. Det er kun evaluering av vindusutskiftingen og andre ting som ikke er relatert til dette, blir ikke tatt hensyn til. Evalueringsskjemaet leveres DVS eller legges i styrets postkasse ved styrerommet i nr 14.

Oppgradering av kabelnettet til fiber

Vi har vært i dialog med flere aktører på leveranse av TV kanaler og internett til borettslaget. Canal Digital har gitt oss den beste totalpakken, kontrakten med de er derfor forlenget.

Dette innbefatter bytte fra dagens coax til fremtidsrettet fiber. Dette primært for å heve kvaliteten og gi et bedre og mer moderne tilbud til beboerne, da dagens løsning har behov for oppgradering. Vi opplever stadig bortfall og forstyrrelser av signaler hos beboere fordi kablene er foreldet.

Oppgraderingen vil ikke koste borettslaget noe, da vi har valgt å binde oss til 36 måneder.

Avfalls container

Containeren som står plassert ved gjerdet ved barnehagen, er til mindre ting. Ikke store møbler, badeinnredning, senger/madrasser, dekk osv.

Det skal heller ikke kastes elektrisk og elektronisk avfall, glass- og metallemballasje, farlig avfall, maling osv.

De siste fakturaene viser sterk økning av misbruk, da gebyrene er høyere enn selve tømmingen! Gebyrene ligger rundt kr 1.000,- - 1.500,- per tømming, i tillegg til opprinnelig sum. Dersom styret fremover kommer over hvem som har kastet artikler som egentlig skal leveres på miljøstasjoner/avfallsstasjoner, vil beboer selv måtte dekket gebyret.

Vi må vurdere å avvikle containeren om ikke dette blir bedre. Vi ser at den er mye brukt, og ønsker fortsatt å kunne tilby denne muligheten til beboerne. Derfor håper vi alle kan tenke seg om før de kaster noe som ikke skal kastes i denne containeren. Husk, vii er alle med på å betale for dette.

Åpen time.

Vi holder åpen time den første mandagen i hver måned, på styrerommet mellom nr 14 a og b, fra kl 20.00 – 20.30. Kom gjerne innom om du ønsker en prat med oss.

Styret