Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 4 mar 2015

Informasjon fra styret høst 2014 -2

Informasjon fra styret

Oslo, 18. november 2014

Spyling av spillvannsrør i terrasseblokkene

Vi er i gang med spyling av spillvannsrør for opprensing av avløpssystemet i blokkene. Stake og Graveservice har levert ut informasjon til alle beboere, da de må inn i den enkelte leilighet for å utføre arbeidene. Kontakt vaktmester dersom du ikke har anledning til å være hjemme, slik at han eventuelt kan få nøkler til leiligheten. Det er meget viktig at de kommer inn i den enkelte leilighet, da spylingen må gjøres gjennom hele systemet.

Husk, hell aldri stekefett i avløpet!

Stekefett skal avkjøles, eventuelt tørkes ut av pannen med kjøkkenpapir og kastes i avfallsposen, -aldri i avløpet.

Entreprenør er nå valgt for utskifting av vinduer og terrassedører

Styret har nå valgt å inngå kontrakt med DVS Entreprenør AS, for utskifting av vinduer og terrassedører. DVS er lokalisert i Oslo, og har spisskompetanse på utskifting av alle typer dører og vinduer, vi føler oss trygge på at dette er et godt valg.

DVS vil i nærmeste fremtid levere ut et eget skriv til alle beboere, da de må inn i den enkelte leilighet for å gjøre eksakt oppmåling og kartlegging. Dette vil ikke ta lang tid, men det er viktig at de slipper inn hos alle beboere.

Om man ikke har anledning til å være tilstede selv, kan man alternativt levere nøkkel til vaktmester. Det er fordel om beboer er til stede selv, for eventuelle avklaringer. Når oppmålingen er ferdig gjennomført, blir vinduer og skyvedører bestilt. Ettersom det er noen ukers leveringstid, regnes oppstart i løpet av februar 2015.

NorDan er valgt som leverandør av vinduer og skyvedører.

Listverk rundt vinduer og skyvedører vil bli hvite og glatte. Om man ønsker annen type listverk, må beboer selv skaffe disse og ha tilgjengelig den dagen nye vinduer blir montert. Montering utføres uten ekstra kostnad.

Swedoor er valgt som leverandør av dører til den enkelte leilighet i blokkene.

Dørene vil bli i en lysere farge enn i dag.

Hilsen

styret