Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 4 mar 2015

Informasjon fra styret Høst 2014 -1

Informasjon fra styret

Oslo, 20. oktober 2014

Vindu- og dørutskifting i rekkehus og terrasseblokker

Mange venter på fremdrift for utskifting av vinduer og terrassedører i borettslaget, samt nye inngangsdører til den enkelte leilighet i terrasseblokkene.

Denne saken har beklageligvis tatt fryktelig lang tid, da Plan- og Bygg i Oslo kommune har brukt mange måneder på å behandle vår søknad. Vi har avtale med OBOS Prosjekt til å prosjektere valg og inngåelse av kontrakt med entreprenør for arbeidene med denne utskiftingen.

Vi søkte først om mulighet for utskifting fra terrassedør til skyvedør, slik at de som ønsket dette kunne gjøre et valg mot å bekoste mellomlegget selv. Etter lang behandlingstid ble søknaden vår avslått, vi fikk ikke innvilget ulike løsninger, da dette endret bygningenes eksteriørmessige karakter.

Deretter leverte vi en ny søknad om å skifte til skyvedører som erstatning for dagens løsning med vindu og verandadør på terrassene. Det har vært møter og korrespondanser, og vi har underveis måttet leie inn arkitekt for detaljerte tegninger til Plan- og Bygg.

Men, vi har nå endelig fått godkjent søknaden for å bytte til skyvedører i samtlige enheter, i både rekkehus og terrasseblokker.

Ettersom vi ikke fikk godkjent søknaden om å ha valgfri utskifting, blir det ikke tilleggsbetaling for den enkelte enhet. Utskiftingen i sin helhet dekkes av lånet som er tatt opp for denne utskiftingen.

Hvilken entreprenør vil utføre arbeidene?

Vi startet anbudsbefaringen i tidlig i våres parallelt med søknaden til Plan- og Bygg. Det startet med 4 entreprenører, hvorav en har trukket seg og vi står igjen med 3 entreprenører. Vi har i løpet av høsten hatt møter med disse tre og OBOS Prosjekt, og er nært ved og velge hvilken av disse vi ønsker å inngå kontrakt med. Det er kun noen detaljer som må på plass før valget gjøres.

Når beregnes oppstart, og hvor lenge vil arbeidene pågå?

Oppstart er beregnet tidlig i 2015, og vil sannsynligvis bli ferdig til ferietid.

Den entreprenøren vi velger, vil i løpet av noen uker komme på besøk til den enkelte beboer, for å gjøre eksakte oppmålinger. Nærmere informasjon vil bli gitt, da de må inn i hver enkelt leilighet.

Når arbeidene starter vil det ta inntil 1 dag per enhet, noen rekkehus kan oppleve at det tar inntil 2 dager. Selv om dette blir gjennomført på vinteren, vil det gå greit med tanke på kulde og snø, noe alle tre entreprenørene har gode erfaringer med. Når ett vindu tas ut, vil nytt bli satt inn umiddelbart. Vi ser derfor ingen hensikt med å vente til våren med oppstart.

Utskifting av nye inngangsdører til den enkelte leilighet i terrasseblokkene vil gjennomføres parallelt med utskifting av vinduer og skyvedører.

Skyvedøren vil erstatte det målet som utgjør stuevindu og terrassedør i dag. Det er ikke mulig å gjøre åpningen større, da dette blir ytterligere fasadeendring og også er søknadspliktig.

Utbedring av terrassefronter og skillevegger på rekkehusene

Alle opprinnelige terrassefronter på rekkehusene har fått nytt panel i løpet av høsten. Det er gjort vurdering av skillevegger, og der det ble ansett som nødvendig ble det utbedret. Det gjenstår noen få skillevegger og noe malearbeider som vil bli utbedret til våren.

Resultater etter 5. års befaring for rekkehusene

Vi beklager at alle etterarbeider enda ikke er avsluttet. Vi har ikke kommet til enighet med Buer og Bratfoss, når det gjelder hvilke utbedringer som bør dekkes på garanti. De avskriver seg alt ansvar som de tidligere har vært imøtekommende med, noe arbeid har derfor latt vente på seg. Vi jobber videre med denne saken, og beklager igjen at de beboerne som avventer utbedringer fremdeles må vente.

Utekraner bør nå stenges

Høsten har kommet, noe som betyr at vi må huske å tappe og stenge utekranen. Det er den enkelte beboer som har ansvar for vedlikehold av utekraner.

Dekkhotell i tilfluktsrommet for beboere i terrasseblokkene

Så langt plassen rekker, er det mulig for beboerne i terrasseblokkene å plassere dekk i tilfluktsrommet i terrasseblokken. Dekkene må merkes godt og tid for plassering- eller henting avtales med vaktmester innenfor hans arbeidstid.

Åpen time

Vi er å treffe på styrerommet mellom nr 14 A og B, den første mandagen i hver måned, fra kl 20.00 – 20.30, dersom noen har ønske om å ta opp noe med oss. Utover dette har vi postkasse på veggen utenfor styrerommet, som vi tømmer jevnlig.

Hilsen

styret