Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 25 sep 2013

Informasjon fra styret Høst 2013Ferieavvikling for vaktmester

Ronny avvikler ferie i perioden 7 -15 oktober.

Utbedringsarbeider etter 1. års befaring av terrasseblokkene avsluttet

Consolvo har nå sluttført utbedringer etter rehabiliteringen, vi håper alle beboere som hadde innmeldt saker er fulgt opp og fornøyd.

Resultater etter 5. års befaring for rekkehusene

Styret jobber fremdeles med Buer og Bratfoss, når det gjelder enkelte arbeider. Vi vil fortsette å jobbe med denne saken, og beklager at de beboerne som avventer tilbakemeldinger fremdeles må vente.

Utekraner bør nå stenges

Høsten nærmer seg, noe som betyr at vi snart må huske å tappe og stenge utekranen. Det er den enkelte beboer som har ansvar for vedlikehold av utekraner.

Posten ønsker felles postkassestativ i rekkehusene

Styret er fremdeles i dialog med Posten, som ønsker en løsning hvor de får samlet postkassene i rekkehusene på felles stativer i ytterkant av gangveiene. Dette da de ikke behøver å kjøre i gjennom borettslaget.

Så snart det foreligger en aklaring vil det bli sendt ut eget skriv til alle rekkehusbeboere, med hvilket område de får plassert sin postkasse og fra hvilken dato dette trer i kraft.

Beplantning langs yttervegger

Vi minner om at beplantning langs yttervegger ikke skal være nærmere enn 30-40 cm. Dersom vekster vokser helt inntil veggen danner det lettere råte og panel/plater blir ødelagt.

Container for blandet avfall

Container for blandet avfall står plasserrt på enden av garasjerekke, rett i mot barnehagen. Dersom denne er full, oppordrer vi til kke å plassere skrot på utsiden, container blir tømt ca 1 gang per uke. Ved kasting av busker og kvist, bør dette gjøres så smått som mulig og putt det gjerne i plastsekker.

Bildekk, felger, maling, elektronikk osv skal ikke kastes i denne containeren, men leveres på egne avfallsstasjoner Usortert avfall belastes borettslaget.

Vindusutskifting i rekkehus og terrasseblokker

Styret er nå i gang med prosjektering og vurdering vedrørende utskifting av vinduer og terrassedører. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når det foreligger avklaringer.

Oppbevaring av bildekk i bomberommet

Fra 1. november er det mulig for beboere i blokkene å oppbevare ett sett dekk i bomberommet. Kontakt vaktmester i hans arbeidstid for koordinering.

Åpen time

Neste åpen time blir mandag 7. oktober kl 20:00 – 20:30.

Hilsen

Styret