Informasjon fra styret

1. års befaring for terrasseblokkene

Styret har gått gjennom innkommende tilbakemeldinger (ca 60% respons) og gjennomført befaring med OBOS Prosjekt og Consolvo. Våren 2013, vil Consolvo gå i gang med utbedringer og beboere blir kontaktet der det er behov for dette. Nærmere informasjon vil bli gitt. Nå det er høst, er det viktig at man er nøye med å rengjøre renner på terrassen, fjern blader og bøss.

5. års befaring for rekkehusene

Styret har gått gjennom innkommende tilbakemeldinger (ca 50% respons) og gjennomført befaring med OBOS Prosjekt og Buer og Bratfoss. Fremdriftsplanen er også her å gjennomføre utbedringer våren 2013. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon.

Canal Digital

Canal Digital oppgraderer i disse dager alle linjene med fiber. De har gravd rundt på Høybråten og også inn til Starveien borettslag – uten kostnad for oss.Dette gjøres for å få bedre stabilitet og kvalitet på nettet, også for å kunne tilby fremtidige tjenester og større hastighet på internett. Videre er det opp til borettslaget å bestemme om vi på sikt ønsker og utbedre internt, ved å bytte ut koaks kabler med fiber.

Parkering av EL-biler

Beboere som ønsker å anskaffe EL-bil, bes kontakte styret. Beboere i rekkehusene som har anskaffet seg EL-bil, har bekostet montering av måler og betaler selv strømforbruket.

Mindre containere i rekkehusene

Vi tar en prøveperiode med mindre avfallscontainere ved 2 av utplasseringene for rekkehusene. Dette da de sjelden er fulle og det sparer borettslaget for mye penger i året.

Nyåpning av Joker butikk i Starveien

Joker butikken pusser nå opp, og vil åpne en ny og fin butikk, med nye åpningstider. Hverdager fra kl 7.00 – 22.00 og lør- og søndager fra kl 09.00 – 21.00.

Vi håper ikke dette skaper problemer for beboerne, spesielt i forhold til parkeringsmulighetene.

Utekraner må snart stenges

Høsten er på vei. Noe som betyr at de som har utekran må huske på å tappe og stenge denne. Det er den enkelte beboer som har ansvar for vedlikehold av utekranen.

Hilsen styret

Oslo, 20.09.2012