Egenandel ved skader i den enkelte boenhet

Oslo, 13.02.2012

Egenandel ved skader i den enkelte boenhet

Ved skade i den enkelte boenhet, og som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, påløper det en egenandel for borettslaget.

Det er til enhver tid styrets oppgave å vurdere om beboer skal belastes egendelen.

Egenandelen har i år økt til kr 10.000,-

Da vi ser at flere av skadene kunne vært unngått ved at beboer kunne utvist mer forsiktighet/fulgt med på utenpåliggende rør og vannlåser - har vi skjerpet praksis

omkring dette.

Styret finner det urimelig at fellesskapet belastes for skader som lett kunne vært unngått.

Andelseier skal ikke belastes med angitt egenandel i skadetilfeller der borettslaget er ansvarlig. Som f.eks der vannskade oppstår i rør skjult i vegg, dersom det oppstår plutselig.

Typiske skader hvor beboer belastes egenandel:

Vannskader som relateres til uforsiktighet ved oppussingsarbeider i leilighet, selv om skaden skjer i skjulte rør.

At vedlikeholdsplikten ikke er ivaretatt på tilfredsstillende måte. Dette er særlig viktig for våtromsinnstallasjoner, bl.a. rengjøring av sluk

Feil oppkobling av vaskemaskin/oppvaskmaskin (ofte ved egenmontasje)

Utenpåliggende rør og vannlåser. Det er normal del av indre vedlikehold å påse at disse er i orden.

Den nye ordningen med sortering av søppel ser ut til å være en utfordring da mange har flere søppelbøter i skapet, avløpsrør berøres og løsner.

Utekraner som fryser dekkes av beboer i sin helhet. Dersom det oppstår følgeskader som dekkes forsikringsmessig vil beboer belastes egendelen.

Når skader eller vannlekkasjer oppstår, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Steng hovedkran.

Ta kontakt med vaktmester om han er tilgjengelig, eventuelt direkte med rørlegger/rørleggervakta.

Styret