23 sep 2018

Utbedring av skiferplattingene utenfor inngangene til blokkene

Oppstart er mandag 24. september 2018 og avsluttes i løpet av høsten.

Skiferplattinger som er skadet skal repareres av Selvaag i samarbeid med Brafas.

Arbeidet vil innebære liming av løse skiferheller og rister, utskifting av knuste eller skadde skiferheller, samt ny fuging av alle/hele plattingene. Det er regnet med totalt 47 skiferplattinger.