27 jun 2018

Undersøkelsene av rør og rørsystem i borettslaget er i gang

På generalforsamlingen 17. april 2018 ble det vedtatt at styret skal innhente en tilstandsrapport for rør og rørsystem i borettslaget.

Bakgrunnen for vedtaket var et forslag fra beboere om å rehabilitere rørsystem og eventuelt bad. 

Styret har startet arbeidet med rørinspeksjon for å få grunnlag til tilstandsrapporten. Vi vil gi mer informasjon så snart vi kan.