12 okt 2017

Renholdsavtalen med ISS

Styret vedtok 18. september 2017 å si opp renholdsavtalen med ISS.

Bakgrunnen for oppsigelsen av renholdsavtalen var flere klager fra beboerne. I oppsigelsesperioden vil styret innhente tilbud fra andre renholdsbedrifter og inngå ny avtale.