Endret: 27 mai 2020     Opprettet: 7 jun 2019

Vedlikehold av avløpsrør utendørs

Her kommer praktisk informasjon fra styret.

Siste oppdatering 1.12.19:

Det gjenstår noe arbeid med overvannsrørene i borettslaget. Dette arbeidet starter når det er tele i bakken og vil vare i ca. 14 dager. 

Praktisk informasjon: 

Arbeidet med avløpsrørene vil pågå fra uke 23 til uke og med uke 39. Det vil være to lag som arbeider parallelt. Dette si at de tar to blokker i uka. Lavrans vei 2-4 og 6-8 er de første blokkene som tas. Fremdriftsplanen er tilgjengelig som pdf, på borettslagets facebookgruppe og er delt ut til alle leilighetene. Det står feil tidspunkt i fremdriftsplanen og det er ikke kl. 07.00, men 08.00-17.00 som er riktig tidspunkter. Rørene skal repareres med strømpemetoden og dette medfører at vann og avløp ikke må brukes mens arbeidet pågår. Les mer her. 

  • Første uke (Rens og utskiftning av rør): Vannet stenges to dager mellom 08.00-17.00.
  • Andre uke (Rehabilitering av rør): Vannet stenges mandag til og med fredag mellom 08.00-17.00. Det vil være mulig å bruke vannet hver dag før 08.00 og etter 17.00. 

Det er bestilt brakker for å sikre toalett for beboerne. Disse plasseres ut og flyttes flere ganger i løpet av prosjektet. Dette medfører at ikke alle vil få det toalettbrakkene rett ved blokka si. Koden for å bruke toalettene er *232323*

Plasseringene blir: På hjørnet av Lavrans vei 16, Lavrans vei 28, Lavrans vei 9 og Gunnulvs vei 14.

For personer med nedsatt funksjonsevne og lignende vil det være mulighet for å få et portabelt toalett i leiligheten. Ta kontakt med styret på styret@smalvollskogen-borettslag.no om du ønsker dette.

Opplever du feil med vann eller avløp i forbindelse med rørfornyingen må du kontakte styret så raskt som mulig på styret@smalvollskogen-borettslag.no eller ringe styreleder på 928 87 158. 

Bakgrunnen for vedlikeholdet av avløpsrørene:

På generalforsamlingen 17. april 2018 ble det vedtatt at styret skulle innhente en tilstandsrapport for rør og rørsystem i borettslaget. Styret mottok tilstandsrapporten fra Selvaag Prosjekt. Av tilstandsrapporten sto det følgende om avløpsledningene fra blokkene og ut til offentlig kloakk:

«Bildene viser at avløpsrørene har stedvis mye groing. Det er også avdekket at rørskjøter utenfor bygningskroppen har glidd fra hverandre. Det er også observert hull i selve ledningen/røret. Vi anbefaler at selve bunn- og uttrekksledningen renses før ledningen rehabiliteres. Denne delen av røret kan med fordel rehabiliteres med strømpemetoden. Det må påregnes enkelte punkter der selve røret må skiftes»

Styret vedtok å utføre vedlikeholdet av rørene utendørs for seg. Rørsystemene i blokkene og baderom er ikke en del av dette prosjektet. Vi har videre fått råd om at dette bør skje så raskt som mulig på grunn av avløpsrørenes tilstand. Det er nå inngått avtale med TT-Teknikk AS og Selvaag Prosjekt AS om vedlikeholdsarbeidet. Planlagt oppstart er 3. juni 2019