Endret: 16 jun 2019     Opprettet: 9 nov 2014

Ved oppussing av bad

Pusse opp badet?

Styret gjør oppmerksom på at det vil presenteres et forprosjekt for felles komplett modernisering av rørsystem og baderom på ekstraordinær generalforsamling i august/september 2019. Rehabilitering av rørsystemer vil påvirke alle bad, også de som nylig er pusset opp.  

Fremgangsmåte ved oppussing av baderom og skifte av sluk. Styret ønsker at de som tenker på å pusse opp badet, skifter sluk samtidig. 

Borettslaget vil refundere inntil kr. 9 500,- inkl. mva. mot at følgende punkter utføres:

•Kortfattet søknad om tilskudd sendes til driftssjef Trond i forkant av arbeidet.

•Ved skifte av sluk vil branncelle brytes. Dette er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan- og bygningsloven, og denne må følges. Det er den enkelte andelseiers ansvar at det søkes Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om tillatelse. Utførende rørleggerfirma vil være behjelpelig med søknaden.

•Berørt andelseier i underliggende etasje må varsles og tidspunkt for arbeid avtales på forhånd. Tak/himling, eventuelt berørte vegger, innredninger, kasser etc. i underliggende leilighet skal tilbakeføres til eksisterende standard etter utført slukskifte. Det må vedlegges en bekreftelse fra nabo under på at dette er satt i stand.

•Arbeidet må utføres slik at det ikke er nødvendig å bryte opp baderommet ved en total rehabilitering av røranlegg senere.

•Før tilskudd utbetales, må kvittering/garanti på korrekt lagt membran fremvises Driftssjef Trond Knutsen. Alle membranløsninger skal utføres i henhold til Byggebransjens våtromsnorm: BVN. Vinylbelegg som er klemt til sluk ved hjelp av klemring samt korrekt tilslutning/overgang til vegg aksepteres på lik linje med membran.

•Utbetaling av tilskudd skjer etterskuddsvis når ovenstående punkter er utført og dokumentert med kopi av kvittering/garanti og ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten foreligger.

•Husk å oppgi kontonummer pengene skal overføres til.

Med vennlig hilsen

Styret og Driftskontoret