Endret: 19 mar 2019     Opprettet: 9 nov 2014

Ved oppussing av bad

Pusse opp badet?

Styret gjør oppmerksom på at det vil presenteres et forprosjekt for felles komplett modernisering av rørsystem og baderom på ekstraordinær generalforsamling i juni 2019.  

Fremgangsmåte ved oppussing av baderom og skifte av sluk. Styret ønsker at de som tenker på å pusse opp badet, skifter sluk samtidig. 

Borettslaget vil refundere inntil kr. 9 500,- inkl. mva. mot at følgende punkter utføres:

•Kortfattet søknad om tilskudd sendes til Trond i forkant av arbeidet.

•Ved skifte av sluk vil branncelle brytes. Dette er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan- og bygningsloven, og denne må følges. Det er den enkelte andelseiers ansvar at det søkes Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om tillatelse. Utførende rørleggerfirma vil være behjelpelig med søknaden.

•Berørt andelseier i underliggende etasje må varsles og tidspunkt for arbeid avtales på forhånd. Tak/himling, eventuelt berørte vegger, innredninger, kasser etc. i underliggende leilighet skal tilbakeføres til eksisterende standard etter utført slukskifte. Det må vedlegges en bekreftelse fra nabo under på at dette er satt i stand.

•Arbeidet må utføres slik at det ikke er nødvendig å bryte opp baderommet ved en total rehabilitering av røranlegg senere.

•Før tilskudd utbetales, må kvittering/garanti på korrekt lagt membran fremvises Driftssjef Trond Knutsen. Alle membranløsninger skal utføres i henhold til Byggebransjens våtromsnorm: BVN. Vinylbelegg som er klemt til sluk ved hjelp av klemring samt korrekt tilslutning/overgang til vegg aksepteres på lik linje med membran.

•Utbetaling av tilskudd skjer etterskuddsvis når ovenstående punkter er utført og dokumentert med kopi av kvittering/garanti og ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten foreligger.

•Husk å oppgi kontonummer pengene skal overføres til.

Med vennlig hilsen

Styret og Driftskontoret