Endret: 25 aug 2018     Opprettet: 27 jun 2018

Undersøkelsene av rør og rørsystem i borettslaget er i gang

På generalforsamlingen 17. april 2018 ble det vedtatt at styret skal innhente en tilstandsrapport for rør og rørsystem i borettslaget.

Bakgrunnen for vedtaket var et forslag fra beboere om å rehabilitere rørsystem og eventuelt bad. 

Styret har i samarbeid med Selvvag startet arbeidet med rørinspeksjon for å få grunnlag til tilstandsrapporten. Undersøkelsen vil gjelde både soilrør og kobberrør i utvalgte leiligheter som er valgt i samråd med Selvaag. Beboerne i de aktuelle leilighetene vil bli kontaktet og forespurt om de ønsker å delta. Undersøkelsene starter i uke 36.