Endret: 29 sep 2020     Opprettet: 28 sep 2020

Smittevern i rør- og baderomsprosjektet

Bydelsoverlegen i bydel Alna har uttalt seg om smittevern i rør- og baderomsprosjektet, se vedlegg (tilgjengelig på Vibbo i tillegg).

Styret og Selvaag gjør følgende tiltak:

1. Toalett- og dusjbrakkene desinfiseres og vaskes 2 ganger per dag, på morgen og ettermiddag

2. Kun 4 boenheter per dusj og toalett som blir lukket med kodelås.

3. Dedikerte dusjer for beboere som er i myndighetspålagt karantene. Beboere kan bli i leiligheten under arbeidene, men må oppholde seg i stue/kjøkken/soverom-del av leiligheten.

4. Bærbart toalett til beboere som er i myndighetspålagt karantene.

5. Tilbud om bærbart toalett til beboer som er i særlig utsatt gruppe.

6. Pålagt erstatningsbolig til beboere som er i isolasjon (påvist smitte).

Særlig utsatt gruppe: Beboere som er særlig utsatt ved smitte vil få eget toalett mens arbeidet pågår i deres leilighet. Beboer må skaffe legeerklæring på helsetilstand, og sende denne til Bydelsoverlegen. Alna, som godkjenner søknaden. Den konkrete vurderingen vil bero på de faglige anbefalinger som er gjeldende og smittespredning på det tidspunkt rehabiliteringen utføres. Pr. 27.09.2020 er det lav smittespredning i Oslo.

Myndighetspålagt karantene: Gjelder for personer som reiser inn til Norge fra røde land, samt nærkontakter til bekreftet smittede med covid-19. Det gjelder ikke beboere med forkjølelsessymptomer som er i selvpålagt karantene. Disse kan oppholde seg i boenheten, men må holde seg i delen av leiligheten som er avgrenset med oppsatt støv-vegg mens arbeiderne er i enheten.

Erstatningsbolig: Erstatningsbolig kan være oppholdssted på dagtid i brakke, eller overnattingsbrakke der det er behov for det.

Styret i samarbeid med Selvaag Prosjekt AS holder seg løpende oppdatert på smittespredningen i samfunnet. Vi har tett dialog med bydelsoverlegen for å sikre rask iverksettelse av endrede smittevernskrav.

Beboere som er i /kommer i myndighetspålagt karantene eller isolasjon må umiddelbart melde fra til styret eller Selvaag prosjekt slik at riktige smitteverntiltak kan iverksettes snarest.

Det bes om at alle beboere viser ansvar for hverandre og vasker dusj og toalett etter hvert bruk.

VEDLEGG:

Brev datert 28.08.2020: /?nid=57112

Brev datert 16.09.2020: /?nid=57111