Endret: 11 jul 2018     Opprettet: 9 nov 2014

Renhold

Renhold
Renholdsbyrået som vi benytter er Økonomiske løsninger AS. Det utføres trappevask hver uke, samt vindusvask, vask av håndgelendere mm jevnlig i løpet av måneden. Det utføres hovedrengjøring av fellesvaskeriene i gang pr år.

Ved klage på ikke tilfredstillende renhold, kan dette meldes inn til Driftskontoret på
tlf. 22 27 50 69 eller e-post driftskontoret@smalvollskogen-borettslag.no