Endret: 24 mai 2020     Opprettet: 9 nov 2014

Renhold

Renhold
Renholdsbyrået som vi benytter fra 01.05.2020 er Cleanit AS. Det utføres trappevask hver uke, Lavrans vei 2-36 (på onsdager) og Gunnulvs vei 2-36 (på torsdager), samt vindusvask, vask av håndgelendere mm jevnlig i løpet av måneden. Det utføres hovedrengjøring av fellesvaskeriene en gang pr år. Renholdet skal utføres mellom kl 08.00-18.00 på hverdager.

Ved klage på ikke tilfredstillende renhold, kan dette meldes inn til Driftskontoret på
tlf. 22 27 50 69 eller e-post driftskontoret@smalvollskogen-borettslag.no

Oppgaver

Anmerkninger

 

 

Ma

Ti

On

To

Fr

Kommentarer

Sted

Vaskeri

 

 

X

 

 

 

Lavransvei 2-36

Inngangsparti/Oppganger

 

 

X

 

 

 

Lavransvei 2-36

Trapp 0-4 etg.

 

 

X

 

 

 

Lavransvei 2-36

Vindusposter i oppgangen

 

 

X

 

 

 

Lavransvei 2-36

Vaskeri

 

 

 

X

 

 

Gunnulsvei 2-36

Inngangsparti/Oppganger

 

 

 

X

 

 

Gunnulsvei 2-36

Trapp 0-4 etg.

 

 

 

X

 

 

Gunnulsvei 2-36

Vindusposter i oppgangen

 

 

 

X

 

 

Gunnulsvei 2-36

Månedlige oppgaver

Pussing av glass inngangsparti

X

 

 

 

 

1. arbeidsdag i md

LV/GV 2-36

Matterbrønner tømmes/feies

X

 

 

 

 

1. arbeidsdag i md

LV/GV 2-36

Styrerom/Toalett

X

 

 

 

 

1. arbeidsdag i md

LV 3 B