Endret: 16 mar 2020     Opprettet: 9 nov 2014

Parkering

Parkering

Borettslaget leier ut oppstillingsplasser og garasjer. Kontakt Driftsjef Trond Knutsen skriftlig ved forespørsel om å leie uteplass eller garasje. Enten pr. e-post til trond.k@smalvollskogen-borettslag.no eller ved brev i Driftskontorets postkasse i Lavrans vei 11. 

Leiepriser

Garasjeplass: kr 290 pr.mnd - Depositum: 6000 kroner + Ekspedisjonsgebyr til OBOS pr. tiden kr. 1465. 

Oppstillingsplass ute: kr 190 pr.mnd + Ekspedisjonsgebyr til OBOS pr. tiden kr. 732.

Parkeringskontroll
Det er kun tillatt med parkering i maks 10 minutter inne i bo-området. Ring Driftsjef Trond Knutsen på 920 19 320 ved behov for utstedelse av midlertidig parkeringstillatelse når du skal flytte inn og senere ved behov. Beboer må også ordne dette for sine håndverkere. All stans på plener medfører kontrollavgift

Gjesteparkering
Ved borettslagets garasjeanlegg og nederst i Lavrans vei er det gjesteparkering. Regler for gjesteparkering står oppfør på skilt ved innkjøring på garasjeområdet og i Lavrans vei.

Regler for gjesteparkering:

Gjester maks 2 døgn uavhengig om kjøretøyet er brukt / flyttet i mellomtiden. Deretter er det ett døgn (24 timer) karantenetid før ny parkering på gjesteparkeringsplassene. Gjester må ha plassert gjesteparkeringskortet godt synlig i bilens frontrute senest 15 minutter etter parkering. Øvrige parkeringsregler står på skiltene ved gjesteparkeringsplassene. 

Parkering av kjøretøy utenfor den anviste skilting / oppmerking er ikke tillatt.

Beboere - se de interne P-bestemmelsene. Overtredelse av parkeringsbestemmelsene medfører kontrollavgift og / eller borttauing uten varsel for eier / førers regning og risiko.

Parkeringsbestemmelsene håndheves i henhold til privatrettslige regler.

Ved parkering utover 2 døgn må det hentes parkeringskort hos driftskontoret.

Det er ikke tillatt for beboere å benytte gjesteparkeringen. Overtredelse av dette vil medføre gebyr.