Endret: 8 apr 2020     Opprettet: 3 jan 2020

Nytt forsikringsselskap

Den 1.1.2020 byttet borettslaget forsikring til Protector Forsikring ASA (org.nr. 985279721). Skadedyr skal fortsatt meldes til styret i borettslaget og Norsk Hussopp Forsikring.

Bakgrunnen for byttet var at tidligere forsikringsleverandør, W.R Berkley, ikke lenger skal forsikre borettslag. 

KONTAKTPERSONER VED SKADE:

Ved alle typer skader er det viktig at styret og Protector Forsikring raskt blir informert.

Skadeavdelingen hos Protector Forsikring:  

Tlf: +47 24 13 18 88

E-post: Skade@protectorforsikring.no 

E-post til styret: styret@smalvollskogen-borettslag.no 

Ved skade skal beboer(andelseier) gjøre det som er mulig for å begrense skadeomfanget. Dette innebærer at dere selv kan kontakte håndverkere ( f.eks. rørlegger) før taksmann fra Protector Forsikring har blitt kontaktet.