Endret: 22 mar 2020     Opprettet: 7 jun 2018

Ladepunkter for el- og hybridbil

Det er etablert 8 ladeplasser for el- og hybridbiler i Smalvollskogen borettslag. Her er praktisk informasjon om ladepriser, parkeringsregulering mv.

Det er 4 ladeplasser ved gjesteparkeringen i Lavrans vei og 4 ved gjesteparkeringen i Gunnulvs vei. Disse plassene er merket med ladesymbol. Plasseringen medfører at de 8 plassene ikke lenger er gjesteparkering, men er ladeplass for beboere med el- eller hybridbil. 

Det er ladeplikt på borettslagets ladeplasser. P-skive skal være lett synlig nede i venstre del av bilens frontrute. Bilen skal flyttes når den er ferdigladet. 

Det understrekes at lading av elbil kun skal foregå på p-plasser med ladesymbol. Lading av elbil ved hjelp av for eksempel motorvarmere eller i garasjeanlegget er forbudt på grunn av brannfare. Beboere som lader ulovlig vil miste garasje- /uteplassen. Dersom den ulovlige ladingen medfører brann eller annen skade vil borettslaget kreve kompensasjon/tilbakebetaling (regress) for dette fra eieren av kjøretøyet.

Ladingen koster 2,05 kr pr. kilowatt og instruksjoner for bruk står på ladestasjonene. Man kan enten bruke brikke eller lade via sms. Laderen har et grønt lys som blinker når den er i drift og i orden. Opplever du problemer med laderen kan du kontakte driftskontoret på 22 27 50 69/92 01 93 20 eller sende epost til Driftskontoret@smalvollskogen-borettslag.no.

Bensin- eller dieselbiler som står på ladeplassene vil bli bøtelagt da disse plassene er etablert for lading og ikke parkering. Løsningen med parkeringsgebyr er valgt for å hindre at biler opptar ladeplassene unødvendig slik at de med el- eller hybridbil ikke får ladet. 

Smalvollskogen borettslag har ikke tidligere hatt mulighet for lading av el- og hybridbiler. Prisen på lading skal dekke driftskostnadene for ladestasjonene og styret vil fremover se hvordan dagens ordning fungerer og kan justere underveis dersom det er behov for det. 

Brukemanual

Med hilsen 

Styret i Smalvollskogen borettslag