19 jun 2019

Inngangsdør til leiligheten

Dersom man vurderer å skifte ut inngangsdøren til leiligheten er det flere ting å passe på.

Det er andelseier som er ansvarlig for skifte av inngangsdør til leiligheten, se vedtektene til Smalvollskogen borettslag punkt 5-1(2). 

Styret gjør oppmerksom på at skifte av dør er søknadspliktig til plan- og bygningsetaten i Oslo kommune fordi bytte av inngangsdør bryter branncellen ut mot oppgangen. Dere må dermed søke om tillatelse til dette arbeidet og benytte håndverkere som vet hva de gjør, slik at brannkravene tilfredsstilles. Søknadsskjema og informasjon finne dere her: https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/ma-du-sende-byggesoknad/sma-endringer-innendors/

Når det gjelder valg av ny dør skal denne være mest mulig lik fargen på nabodøren. Sentrum Bygg på Alnabru har montert flere dører i borettslaget og vet dermed mål ol., men man er ikke forpliktet til å bruke dem.