Endret: 25 apr 2019     Opprettet: 27 jan 2019

Informasjon fra Cura Eiendom om byggeprosessen i Lavrans vei 1B

Nå er 21 av 36 leiligheter er solgt, og utbyggingen av den 4 etg. høye blokken i Lavrans vei 1B er i gang. Rivingen av bygget er ferdig og grunnarbeidene er startet. Deretter starter betongarbeidene som pågår frem til over sommeren 2019. Så starter de innvendige kompletteringsarbeidene, og blokka gjøres klar for innflytting til april 2020.

Her er oversikt over de ulike fasene i byggeprosessen:

"Rigg:

Vi vil rigge oss på nabotomt, som vi har leid av Smalvollskogen Borettslag. På denne måten forsøker vi å unngå å skape for mye ulemper for våre naboer i Lavrans vei.

Riving:

Rivingen er utført.

Grunnarbeid:

Det starter opp graving og rensk av tomt i begynnelsen av januar. Så vil det bli sprengning som vil vare i ca. 14 dager, for deretter å avsluttes med utlasting av masser og til slutt avretting og kumarbeider. Før vi starter sprengningsarbeidene vil det bli satt ut rystelses målere, og bli tatt video av leiligheter i de blokkene som ligger nærmest. De som bor innenfor en radius av 50 m fra der vi skal sprenge, har nå fått henvendelse fra Multiconsult som utfører kartleggingsarbeidet. (Se kart skisse under) Dette er standard prosedyre ved alt sprengningsarbeid, og frivillig for dere om dere vil slippe dem inn i leiligheten.  Grunnarbeidene regner vi med er ferdige mars/april.

Råbygg:

Betongarbeidene starter i midt februar og vil vare frem til august/september 2019. Det vil bli rigget kran på plassen, og det blir noe trafikk med betongbiler og lastebiler i perioden frem til Juni 2019. Da vil grunnskjelettet ha kommet opp.

Komplettering og innvendige arbeider:

Høsten 2019 starter vi med innvendige arbeider, som snekker, elektrikker og rørlegger, og det blir roligere rundt byggeplassen når arbeidene skjer innen dørs.

Da er det klart for innflytting mars/april 2020.

 

Kontaktpersoner på plassen :

Byggherrens Prosjektleder : Rune Scheele 951 20 231

Vi vil også legge ut informasjon fortløpende på prosjektets hjemmeside: www.lavransvei1B.no

Hilsen

Cura Eiendom"