Endret: 9 feb 2020     Opprettet: 1 aug 2018

Flytte eller pusse opp - husk parkeringstillatelse

I forbindelse med oppussing og lignende kan det være behov for å parkere foran inngangsparti mv. Dette er kun tillatt om beboer har fått en parkeringstillatelse fra driftskontoret på forhånd.

Har man fått parkeringstillatelse kan håndtverkere og andre parkere på gjesteparkeringen eller inne på området, men kun der det er asfaltert og uten hinder for andre. Gangveiene må ikke sperres og det er ikke tillatt å parkere på plenen.