Endret: 26 mar 2017     Opprettet: 15 jan 2015

Erklæringsskjema for husdyrhold

DYREHOLD

De beboere som ønsker å anskaffe seg hund/katt må avgi nedenstående erklæring til borettslaget før dyret anskaffes.

ERKLÆRING

Undertegnede som holder hund/katt forplikter seg herved til å overholde følgende regler:

1. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. Det forutsettes at enhver hundeeier   er kjent med politivedtektene, angående hundehold og straffebestemmelser ovenfor hundeeier som lar hunden gå løs i den tid det er båndtvang.

2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt måtte påføre person eller eiendom i borettslaget. F. eks skraper på dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg mm. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer, som mitt dyr måtte etterlate på trapper , veier, plener ol.

3. Dersom det kommer berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer ved lukt, bråk eller på annen måte, forplikter jeg meg til å fjerne dyret fra leiligheten, hvis ikke en minnelig ordning med klagen kan oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret etter forhandling med partene, hvorvidt en klage er berettiget.

4. Denne erklæring betraktes som en del av leiekontrakten vedrørende leiligheten.

Brudd på erklæringen blir å betrakte som vesentlig mislighold av leiekontrakten.

Forøvrig erklærer jeg meg villig til å godta de endringer i bestemmelsen om dyrehold,som andelseierne i generalforsamlingen til enhver tid, finner det nødvendig å foreta.

Dato.: ............................

Navn.: ................................................................................................

Adresse.: ............................................................................................

Leilighetsnummer: .............................

Signatur:. ...............................................................................................