Endret: 26 mar 2017     Opprettet: 9 nov 2014

Dyrehold

Dyrehold

Det er ikke tillatt å holde hund eller katt med mindre det avgis en spesiell erklæring i tillegg til leiekontrakten. Følgende erklæring er å finne under fanen "Søknader".

Erklæring ved dyrehold

Undertegnede som holder hund / katt* forplikter meg herved til å overholde følgende regler:

1. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. Det er ikke tillatt med lufting av dyr på lekeplassene eller på grøntområdene. Det forutsettes at enhver hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelser overfor hundeeiere som lar hunden gå løs i den tid det er båndtvang.

2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund / katt* måtte påføre person eller eiendom i borettslaget, f. eks skraper på dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg mv. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener ol.

3. Dersom det kommer berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer ved lukt, bråk eller på annen måte, forplikter jeg meg til å fjerne dyret fra leiligheten, hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

4. Denne erklæring betraktes som en del av leiekontrakten vedrørende leiligheten, og brudd på erklæringen blir å betrakte som vesentlig mislighold av leiekontrakten. Forøvrig erklærer jeg meg villig til å godta de endringer i bestemmelsene om dyrehold som andelseierne i generalforsamlingen til enhver tid finner det nødvendig å foreta.

"Det er generell båndtvang i borettslaget"

Erklæringen sendes styret men påført, navn, adresse og leilighetsnummer.